Friere, rigere og gladere

Hvordan havde Danmark set ud, hvis vi for 10 år siden havde gennemført Liberal Alliances politik? Anders Samuelsen skriver:

Før jeg kom ind i politik, arbejdede jeg i fem år på en højskole for døve og hørehæmmede, der hedder Castberggaard. En af mine opgaver var at finde beskæftigelse til vores elever, og i den sammenhæng lærte jeg en vigtig lektie: at når virksomhederne trives, og økonomien går godt, kan de virkelig løfte et socialt ansvar. Når krisen derimod kradser, åbner de kun døren for at fyre folk. Det er der ikke noget mærkeligt i, de er jo forpligtet til at klare sig så godt, de kan, ellers får vi for alvor problemer i Danmark. Men jeg forstod, at vi er nødt til at sikre virksomhederne konkurrencedygtige vilkår, hvis vi vil gavne de svageste grupper i samfundet. De rige skal nok klare sig. Det er de andre, der hænger på kanten af arbejdsmarkedet, vi skal have ind.
For at illustrere, hvad der skal til, kan vi foretage et tankeeksperiment. Hvis man, helt teoretisk selvfølgelig, forestiller sig, at Liberal Alliances politik var blevet vedtaget for 10 år siden og havde virket sådan som Finansministeriets beregninger viser, havde der i dag været 250.000 flere beskæftigede i den private sektor. Samtidig havde Danmarks bruttonationalprodukt været 108 milliarder kroner større. Det er virkelig mange penge i øget velstand og velfærd. Konsekvensen ville blive, at vi slap for hele tiden at diskutere, hvor der skulle skæres ned. Den diskussion har vi nemlig kun, fordi vi ikke formår at skabe økonomisk vækst, så den samlede kage, så at sige, ikke bliver større.

Danmark som magnet
Vores samfund havde også set helt anderledes ud for en, der ser på os udefra og for eksempel overvejer at investere i Danmark. Det ville betyde meget, at selskabsskatten var lavere, at topskatten var væk, og at ingen betalte skat af de første 7.000 kroner, de tjente hver måned, foruden hvad man måtte have af andre fradrag. Der ville være mange flere muligheder, og Danmark ville blive en magnet for dygtige unge udefra. Tænk, hvis Danmark var et land, hvor mange unge tænkte, at her skulle de prøve at bo og arbejde i et år, fordi her var så fedt!
Prisen for at gennemføre vores politik ville være, at vi var blevet en lille smule mindre lige – men vi ville stadig være mere lige end svenskerne, og vores offentlige sektor ville være ca. lige så stor som den svenske! Til gengæld ville mange flere af de døve og hørehæmmede fra Castberggaard, og mange andre i samme situation, kunne få et arbejde, og arbejdsmarkedet ville i det hele taget åbne sig i bunden for dem, der måske har lidt lavere kvalifikationer. Og det er bare en af mange gevinster. Jeg ser sådan på det, at vi har fantastisk gode muligheder i Danmark, vi har et fremragende udgangspunkt. De problemer, vi står over for, kan vi løse, hvis vi tør være bare en lille smule mere modige og ambitiøse. Liberal Alliances politik er ikke en revolution. Det er fornuftige svar, der gør Danmark friere, rigere og sjovere. For os alle sammen.

Anders Samuelsen har arbejdet i fem år på Castberggaard, en højskole for døve og hørehæmmede.
Kan du finde ham på billedet?

Hvad koster det? Lad os se på de samlede offentlige udgifter: Hvor meget koster det at lette skatten, så alle danskere i beskæftigelse får flere penge mellem hænderne, og vi stimulerer væksten? Det er billigere, end du tror.

Liberal Alliances 2025-plan

En samlet og gennemregnet plan for Danmark frem til 2025, som øger beskæftigelse og velstand.

I god tid inden folketingsvalget i 2015 besluttede vi i LA at samle de af vores forslag, som tilsammen udgør vores økonomiske politik, og få dem regnet igennem af Finansministeriet. Det gjorde vi, fordi Finansministeriet råder over den bedste regnemaskine til den slags beregninger. Det er klart, at det ikke er sikkert, at det vil gå helt som beregningerne viser. Der er mange andre faktorer, der påvirker dansk økonomi. Resultatet kan altså både blive bedre og dårligere, men det er den bedst mulige vurdering af konsekvenserne af at gennemføre en bestemt økonomisk politik. Det er klart, at vi var spændte på resultatet. Svaret, der fylder 30 sider og er underskrevet af daværende finansminister, Bjarne Corydon, gjorde os meget glade.
Med vores politik øges Danmarks velstand med 108 mia. kroner om året, og beskæftigelsen øges med 124.000. Mange, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, får altså et job. Det er, mener vi, den bedste socialpolitik.

Med planen får en almindelig familie med to voksne i arbejde 40.000 kr. mere i hånden om året, mange biler kommer til at koste det halve af, hvad de koster i dag, og vi har samtidig afsat 26 mia. kr. til de øgede udgifter i forbindelse med, at der kommer flere ældre og flere børn.

For at planen kan gennemføres, skal vi trække os et år senere tilbage fra arbejdsmarkedet, og den offentlige sektor vil ikke længere være verdens næststørste, men derimod verdens tredjestørste målt på antallet af ansatte per indbyggere. Vi skal øge produktiviteten i den offentlige sektor med 10 pct. Det er vi naturligvis ikke på egen hånd i stand til at vurdere konsekvenserne af. Heldigvis nedsatte den daværende regering i 2012 en produktivitetskommission, som undersøgte spørgsmålet. Kommissionen nåede frem til, at det kunne lade sig gøre at effektivisere uden at slække på den offentlige velfærds kvalitet. Samtidig bliver Danmark et lidt mindre lige land, men vi vil stadig være mere lige end for eksempel Sverige.
Læs mere om 2025-planen her.