Hvad har du brug for, når du bliver syg?

Patientforløb, der hænger sammen, og tillid til medarbejderne er vejen frem i sundhedsvæsenet. Gerne kombineret med fokus på, hvad patienterne rent faktisk efterspørger, siger sygehusdirektør.

Dorthe Crüger er adm. sygehusdirektør og læge på Sygehus Lillebælt. Som øverste ansvarlig for driften på et af landets sygehuse har hun en måske lidt overraskende holdning til de penge, der bruges på sundhedsvæsenet.
”Jeg mener faktisk ikke, det er pengene, der er problemet i sundhedsvæsenet. Problemet er snarere den måde, vi bruger dem på. Patienterne oplever alt for ofte en masse spild, når de udsættes for sundhedsvæsenet. Undersøgelser, der gentages, oplysninger, der mangler,
 og behandlinger, der dybest set ikke efterspørges, hvis patienterne ellers blev ordentligt oplyst om fordele og ulemper. Der er et kæmpe potentiale i at finde ud af, hvad patienterne faktisk har af ønsker og behov,” siger Dorthe Crüger.
Sundhedsvæsenet er en stor post på statens årlige budgetter. Afhængig af hvordan vi gør det op, bruger det offentlige mellem 100 og 200 milliarder kroner på vores sundhed om året. Alligevel hører vi ofte i medierne, at det står skidt til på landets hospitaler – ofte i sammenhæng med, at flere penge ville løse problemerne. May-Britt Kattrup er sundhedsordfører for Liberal Alliance. Hun mener, at der er inspiration at hente i holdningen hos Dorthe Crüger.

”Det er stof til eftertanke. Vi er nødt til at gå fordomsfrit til de her spørgsmål og tænke måden sundhedsvæsenets arbejde er organiseret på, forfra. Det, der egentlig er formålet, drukner i et for tungt og komplekst system. Når der opstår et problem, bliver der typisk efterspurgt flere penge. I stedet burde vi først se på, om tingene kan gøres smartere,” siger May-Britt Kattrup.

Mere frit valg
Et centralt problem er, at der mangler tillid til de ansatte. Et vist mål af kontrol og registrering er nødvendig, men i 2014 vurderede sygeplejerskerne selv, at de brugte 4 mio. timer om året på unødvendig dokumentation. Det svarer til 2.461 fuldtidsstillinger. ”Al overflødig kontrol skal skæres væk. Det stjæler tid fra de ansatte, som bliver stressede af ikke at kunne yde den bedste service,” siger May-Britt Kattrup. Hun peger desuden på en anden vej til at øge tilfredsheden med behandlingen af sygdomme. Hvis vi i højere grad lader pengene følge den enkelte patient, så vedkommende selv kan vælge frit mellem offentlige og private tilbud, får vi et mere effektivt system med kortere ventetider og bedre service. ”På den måde sikrer vi, at det ikke kun er dem, der har råd, som får mulighed for at vælge frit,” siger hun.

Dorthe Crüger har siden april 2015 været adm. sygehusdirektør og læge på Sygehus Lillebælt. Tidligere blandt andet specialeansvarlig overlæge i Birmingham, England.

Dårligt købmandsskab
For Kit Kjærsgaard, der er sygehuschef på Skovhus Privathospital i Nykøbing Sjælland, er samarbejdet med det offentlige en udfordring. ”Selv om en sengeplads hos os kun koster cirka 60 pct. af, hvad en tilsvarende sengeplads koster på et offentligt hospital, har vi endnu aldrig fået henvist en patient til døgnindlæggelse fra Danske Regioner. Man kan undre sig over, om ideologien kommer i vejen for godt købmandskab, når vi har ledig kapacitet, højt uddannede speciallæger, gode resultater og markant lavere priser, men alligevel ingen patienter får fra de lange offentlige ventelister,” siger Kit Kjærsgaard.