KAN AYŞE BLIVE DEN NYE MADS SKJERN?

Det europæiske asylsystem er reelt brudt sammen, stadigt flere søger om asyl i Danmark, og samtidig er integrationen en fiasko. Vi står over for store problemer og uoverskuelige udgifter, hvis vi ikke handler. Men heldigvis er det netop muligt at handle og gøre tingene på nye måder – det viser en række nye forslag, som præger debatten.

Mads Skjern vendte op og ned på tingenes søvnige tilstand i Korsbæk.
 Han kom med friske ideer og udkonkurrerede den gamle manufakturhandler, Albert Arnesen. Han bragte vækst og udvikling til byen, og det kom
 i sidste ende alle borgerne til gode.
Indvandrere kan indtage samme aktive og bidragende rolle som Mads Skjern, hvis vi vel at mærke griber integrationen an på en ny måde. Det mener Eskild Dahl Pedersen, som er mangeårig boligsocial leder
i Mjølnerparken på Nørrebro i København – en af Danmarks største indvandrerghettoer. Han har befundet sig
 i forreste række, mens skiftende regeringer – røde som blå – gennem de sidste 20-30 år er kommet med det ene virkningsløse integrationsforslag efter det andet. Derfor foreslår han nu, at man tænker integrationen helt forfra.

Beløn, beløn, beløn
”Drop overførselsindkomsterne. Indfør Liberal Alliances forslag om at gøre de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, skattefri. Tilbyd så nye borgere et deltidsjob til 7.000 kroner om måneden. Giv virksomhederne tre års dobbelt fradrag for at ansætte disse nye borgere, og giv fortravlede børnefamilier fuldt fradrag for at ansætte sådan en
 ny borger. Beløn de nye borgere og deres arbejdsgivere, hvis de består 9. klassesprøver, ungdomsuddannelser
 og erhvervsuddannelser. Beløn, beløn, beløn – og giv ingenting for ingenting.
 Vi skal lære nye borgere, at penge ikke er noget, man bare får. Penge er noget, man tjener eller gør sig fortjent til,” siger Eskild Dahl Pedersen.
Det står i hvert fald klart, at flygtninge og indvandrere har det svært på det danske arbejdsmarked. Det er langt færre indvandrere end indfødte danskere, der har et job, og Beskæftigelsesministeriet har for nylig fortalt, at kun to pct. af de flygtninge, der lige nu er på kontanthjælp eller integrationsydelse, er parate til at tage et job. Det er meget dyrt for Danmark, når så mange udlændinge er på overførselsindkomst.

Skjern vs. Arnesen
Og det er netop beskæftigelsesgraden, som Eskild Dahl Pedersen vil have gjort noget ved:
”Optimalt grebet an kan de nye borgere blive attraktive medarbejdere for virksomheder og fortravlede børnefamilier. Kombinationen af ingen overførselsindkomst, deltidsjob og belønning for bestået uddannelse i Danmark vil bringe deres beskæftigelsesgrad op på et højere niveau end det nuværende danske. Mange vil springe ud som selvstændige og give hård konkurrence til det etablerede – som Mads Skjern versus Albert Arnesen,” siger han.

Mere realisme
Også når man ser på udlændingepolitikken i et større perspektiv, er der i dén grad behov for nytænkning. Det europæiske asylsystem er reelt brudt sammen, og antallet af asylansøgere bliver ved med at stige. Selv om alle er enige om, at der er brug for fælles løsninger på EU-niveau, er situationen så alvorlig, at Danmark samtidig må handle på egen hånd.

Det vurderer dr.phil. Gunnar Viby Mogensen og dr.polit. og professor Poul Christian Matthiessen, som i en fælles kronik i Berlingske først og fremmest opfordrer politikerne til at være mere realistiske i deres syn på udfordringerne.
Størstedelen af de mennesker,
 som søger om asyl i Europa, er reelt migranter, og ”det europæiske asylsystem er først og fremmest til glæde for den økonomiske bedre stillede del af befolkningen i udviklingslandene,” skriver Mogensen og Matthiesen.

Humant asylstop
Netop fordi det er de stærkeste flygtninge og migranter, der når til Danmark, mens de svageste sidder i nærområdernes lejre, foreslår Liberal Alliance at lægge Danmarks asylpolitik helt om: ”Jeg synes, det nuværende system er urimeligt over for de svageste flygtninge. Samtidig er systemet indrettet på en måde, hvor Danmark reelt mister kontrollen over antallet af nye borgere og over udgifterne,” siger Simon Emil Ammitzbøll, som er gruppeformand og politisk ordfører for Liberal Alliance. Han ønsker i stedet at indføre det, han kalder for et ”humant asylstop”.

”Det humane består i, at vi vil bruge de sparede asyludgifter i Danmark til at hjælpe langt flere mennesker i konflikternes nærområder. Asylstoppet består i, at man ikke længere kan søge asyl
 i selve Danmark, men at vi påtager os vores ansvar ved at modtage 4.000 FN-kvoteflygtninge om året. Det er de svageste flygtninge,” siger Simon Emil Ammitzbøll.

Eskild Dahl Pedersen er 55 år og uddannet merkonom og har arbejdet i Danmarks mest udsatte boligområde, Mjølnerparken i otte år. I dag er han leder af Mjølnerparkens boligsociale indsats og fortaler for at droppe overførselsindkomster i området og i stedet give alle et retskrav på job eller uddannelse.